Kwaliteitsbeleid

Onze artsen ontvangen een 9.4 uit 62 reviews

Kwaliteitsbeleid

Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van alle processen binnen V-Klinieken is een continu proces. V-Klinieken heeft op alle gebieden een kwaliteitsstandaard geformuleerd.

Onze behandelkamers zijn van toonaangevende kwaliteit, uitgerust met moderne apparatuur en voldoen aan de hoogst benodigde normen. Interne en externe audits vormen de basis tot het handhaven en verbeteren van de kwaliteit op alle afdelingen. De processen voorlichting, behandeling en nazorg worden op deze wijze gemonitord.

Iedere cliënt krijgt tijdens de eindcontrole én per e-mail een enquête ter beoordeling van de kliniek.

Medisch specialisten

Niet iedere arts is plastisch chirurg of gynaecoloog. Plastische chirurgie en gynaecologie zijn een medische specialisatie van zes jaar nadat je arts bent geworden. Onze medisch specialisten hebben bovendien meer dan 10 jaar ervaring en zijn gespecialiseerd in de functie en cosmetiek van de vagina.

Onze plastisch chirurgen en gynaecologen zijn BIG geregistreerd. De wet BIG stelt regels aan de beroepsuitoefening en heeft als doelstelling de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren. Hiertoe zijn in de wet waarborgen opgenomen als titelbescherming, registratie, bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen en tuchtrecht. U kunt het BIG register inzien of uw arts BIG geregistreerd is, en welke titel hij/zij mag dragen.

Onze medisch specialisten zijn allen lid van de Nederlandse beroepsverenigingen.

De Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (het recht op informatie over de behandeling) en Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (verplicht klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen) zijn er om de consument te beschermen. Onderstaande formulieren zijn daar onderdeel van.

Gebruik foto’s
U ontvangt tijdens het consult bij V-Klinieken een toestemmingsformulier voor het gebruik van foto’s.  U kunt hierop kiezen of u V-Klinieken toestemming geeft om onherkenbaar en anoniem gebruik van uw foto’s te maken.

Te downloaden documenten:
Algemene voorwaarden
Minderjarigen beleid
Privacy beleid
Toestemmingsformulier foto
Klachtenreglement
Informed consent

agenda

Informatie

Het gratis consult is altijd met uw behandelend medisch specialist.
U kunt online of telefonisch een afspraak inplannen.

U kunt online een afspraak maken. Bekijk hiervoor de

Beschikbare spreekuren

Lees verder:
Schaamlipcorrectie informatie
Wordt de ingreep vergoed door de zorgverzekering?
Ervaringen van cliënten
Schaamlipcorrectie prijs